Mixed, Poured and Cut by Hand

MA KĀHI O KA HANA HE OLA MALIA